אשר יצר - לרוחב

“סגולה בדוקה לבריאות טובה לברך
‘אשר יצר’ בכוונה ומתוך הכתוב” (ספרים הק’).
סדר ברכת ‘אשר יצר’ בנוסח ספרד / עדות
המזרח במסגרת פרספקס יוקרתית ובשילוב
זהב ואיור אומנותי.
גודל: 18X25 ס”מ

150.00

דילוג לתוכן